รับทำแผนธุรกิจ

 แหล่งรวม แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ แห่งใหม่ Up date ใหม่ล่าสุด

รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan Writing Service)

เราคือผู้ให้ บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราเป็นอย่างดี ด้วยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วย ประสบการณ์ มายาวนานกว่า 10 ปี เพราะเรารู้ว่าธุรกิจของท่าน ต้องดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหา เราพร้อมที่จะเป็นพลังเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยเราเข้าใจดีว่า การวาง แผนธุรกิจ ของท่าน มีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆ รายที่ขอคำปรึกษาธุรกิจ กับเรา เราได้ตั้งอุดมการณ์ ในการทำงานด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานบริการของเรา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา มากมายหลากหลายธุรกิจ เราได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างสรรค์งานบริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านจะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ดังนั้นเราจึงพร้อมให้บริการ หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา

"เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้าน แผนธุรกิจ การเขียน มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวาง แผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียน แผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคามิตรภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs และแฟรนไชส์ Franchise ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การทำธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป"

โดยมีรายละเอียดการรับบริการ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน (Financial Consultant)
2. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ (รับประกันคุณภาพ) Hot !!
3. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)เพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
4. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Cashflow) Hot !!
5. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
6. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Re-finance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
7. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอสถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
8. บริการ รับเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อการวางแผนการตลาด แผนงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Ads & PR)
9. บริการ วิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนงบประมาณ (Financial analysis and Budgeting)เพื่อการบริหาร การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
10. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
11. บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด แผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
12. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
13. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
14. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
15. บริการ รับเป็นที่ปรึกษาการเขียน แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน สำหรับนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
16. บริการ รับวาง แผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New ! การวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์ การเขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์  การทำคู่มือแฟรนไชส์ และ New !
17. ที่ปรึกษา ธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาด วางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ ออบแบบแบรนด์เนอร์ ออกแบบโลโก้ ทุกชนิด ฯ

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวาง แผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นและสามารถประสบผลสำเร็จได้ในอนาคต

โดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเขียนแผนธุรกิจได้จาก ตัวอย่างแผนธุรกิจ (Sample Business Plan) ได้ก่อนตัดสินใจ หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ติดต่อเราได้ที่ Email :  smesplannet@gmail.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษาธุรกิจ หรือสอบถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการทำ แผนธุรกิจ เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.smesplannet.com

<<< สนใจ สั่งทำ แผนธุรกิจ ทุกประเภทธุรกิจ คลิก! >>>
แผนธุรกิจ SMEs Plannet : บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ แผนธุรกิจ ตัวอย่าง แผนธุรกิจ ดาวน์โหลดแผนธุรกิจ รับเขียน แผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับจ้างเขีียน แผนธุรกิจ บริการ จัดทำ แผนธุรกิจ แผนการตลาด วางแผนการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ เขียนแผนกลยุทธ์ แผนการเงิน วิเคราะห์โครงการธุรกิจ business plan สำหรับทุกธุกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franhise รับทำวิจัย วิจัยตลาด รับทำงานวิจัยทุกประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม ออกแบบสอบถาม สำรวจภาคสนาม แจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ ประมวลผล SPss ฯ สามารถติดต่อได้ที่ 082 995 7500


เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SMEs
ทางทีมงานกำลังหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs เพื่อมานำเสนอเพิ่มเติมเรื่อยๆ รอติดตามต่อไปนะครับ